Loading
Dziś sobota, 16 listopada 2019r.
A - / A+

Aktualności

Węgrowski Bieg Niepodległości
2019-11-12

Nasi uczniowie wzięli udział w organizowanym 12 Węgrowskim Biegu Niepodległości. W kategorii 13-15 lat V miejsce zajął Robert Skolimowski (1pt) na dystansie 1,5 km z czasem 5.15. W kategorii Open na dystansie 5 km najlepszy rezultat osiągnął Mateusz Rudaś (1a) z czasem 20.02 zajmując XI miejsce.


Święto Niepodległości
2019-11-09

W dniu 8 listopada społeczność szkoły wraz z panią Ewą Besztak - starostą węgrowskim, oraz zastępcą burmistrza panią Haliną Ulińską uczciła Święto Niepodległości uroczystą akademią pn. "Polskie Kwiaty IIWŚ". Wydarzenie to związane jest z 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej oraz 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowany przez uczniów montaż filmowo-muzyczny uczcił pamięć bohaterskiej postawy Polaków. Wśród wykonanych patriotycznych piosenek znalazł się autorski utwór uczennicy klasy 1C Natalii Okulus pt. "Serce bohatera".


Zaproszenie do złożenia oferty
2019-11-08

Powiat Węgrowski/ I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku.
Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia będzie realizowane poniżej ustawowego progu 30.000 euro (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych). Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
W/w usługa polegać będzie na organizacji następujących szkoleń doskonalących dla nauczycieli:
Twórcze warsztaty w szkole
Kurs W odmęty eksperymentów
Kurs Metody twórczej resocjalizacji
Kurs Trening zastępowania agresji
Kurs Trening umiejętności społecznych
Kurs Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej


Szczegóły do pobrania w załącznikach:

Zaproszenie do złożenia oferty
Oświadczenie VAT do zapytania ofertowego
Klauzula RODO
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2a Projekt umowy I LO
Zał. nr 2b Projekt umowy II LO
Zał. nr 2c Projekt umowy MOW


Przyłączamy się do akcji Czytaj PL!
2019-11-06

Akcja Czytaj PL wystartowała! Jak można się do niej przyłączyć? Są dwa proste rozwiązania. Po pierwsze - można ściągnąć darmową aplikację WOBLINK (CiOS/Android), zeskanować kod z plakatów rozmieszczonych na terenie szkoły i czytać/słuchać za darmo do 30.11.2019 r. dwanaście bestsellerów (szczegóły na plakatach). Po drugie (dotyczy osób pełnoletnich) - można pomóc nagłośnić akcję i dzięki temu wygrać smartfony, czytniki marki PocketBook, bony na zakupy e-booków i inne nagrody.Co zrobić, by zawalczyć o te nagrody? Należy wydrukować plakat pobrany ze strony Akcja.CzytajPL.pl. Następnie wystarczy powiesić plakat w swojej miejscowości, w możliwie najbardziej widocznym miejscu, w którym będzie miało do niego dostęp jak najwięcej osób (szkoła, rynek, słup ogłoszeniowy, przychodnia, itp.) i tym samym podzielić się dostępem do książek z innymi. Ostatni krok to sfotografowanie wyeksponowanego plakatu i zgłoszenie zdjęcia do konkursu poprzez wypełnienie formularza.Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne zgłoszenia. Szczegóły i regulamin akcji na: https://akcja.czytajpl.pl/krzewiciel.html Czytajmy!


Podziękowanie
2019-10-29


Lekcja matematyki klasy I politechnicznej
2019-10-23

Politechnika Warszawska jest uczelnią, która oferuje studentom znaczne możliwości rozwoju na wielu kierunkach, dlatego cieszymy się, że 27 września 2019 roku klasa 1 politechniczna miała okazję uczestniczyć w pierwszym spotkaniu z panem prof. dr. hab. Michałem Ziembowskim z Zakładu Algebry i Kombinatoryki Wydziału Matematyki Politechniki Warszawskiej. Pan profesor opowiedział o swojej drodze naukowej po zakończeniu pracy w naszej szkole w 2007 roku, a także o tym, jak wyglądają studia na Politechnice Warszawskiej. Uczniowie wysłuchali interesującego wykładu na temat różnych dziedzin matematyki oraz wspólnie z panem profesorem rozwiązywali trudne problemy matematyczne. Zachęcamy do obejrzenia ciekawego wywiadu z panem profesorem na temat matematyki [ https://www.youtube.com/watch?v=MtNcxNOIFYc.] . Spotkanie zorganizowały: pani Ewa Dmowska oraz pani Grażyna Orzechowska.


Mazowieckie Dni Techniki 2019
2019-10-21
Czytano: 66 razy.

W dniu 17 października uczniowie klas drugich i trzecich, realizujący fizykę na poziomie rozszerzonym, brali udział w IX Warszawskich Dniach Techniki, będących integralną częścią Mazowieckich Dni Techniki 2019.

wiecej

Natalia Okulus - Dziękuję
2019-10-19
Fragment występu Natalii Okulus podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej 2019. Autorska piosenka - "Dziękuję".

Konferencja - W grupie siła
2019-10-17

W czwartek 10.10.2019 r. uczniowie klasy I HUM wzięli udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego pt.”W grupie siła!”, która odbyła się w WOK. Organizatorami konferencji jak co roku, była Fundacja By The Way oraz CPR w Węgrowie.
Konferencja rozpoczęła się I aktem spektaklu „Do ośmiu”, po czym nastąpiło powitanie przybyłych gości. Pierwszą prelegentką była p.Karolina Sobot – Kasperska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta i socjoterapeuta, absolwenta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, która podjęła temat dynamiki procesu grupowego. Wszyscy uczestniczymy w grupach społecznych, czy tego chcemy, czy nie. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że proces grupowy podlega psychologicznym prawom i mechanizmom, ma swoje etapy i my jako uczestnicy grup, pełnimy w nich różne role.
Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi akt spektaklu „Do ośmiu”, traktujący o nieumiejętności podejmowania szczerego dialogu, nazywania swoich emocji, a co za tym idzie w konsekwencji skazaniu na samotność między ludźmi.
Kolejny wykład nosił tytuł „ Ja, My, Wy, Oni – dlaczego tak ważne jest bycie częścią grupy. Rola grupy rówieśniczej w okresie adolescencji”. Wygłosił go p. Mateusz Łukasik – psychoterapeuta i socjoterapeuta psychodynamiczny. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na związek między zdrowiem psychicznym nastolatków a uczestnictwie w grupie rówieśniczej i akceptacją ze strony rówieśników.
Po części teoretycznej przyszedł czas na zadawanie pytań i odpowiedzi na nurtujące uczestników konferencji pytania. Na zakończenie obejrzeliśmy III akt spektaklu „Do ośmiu”. I tu należy wspomnieć o reżyserze p.Sebastianie Gontarzu oraz aktorze p. Mikołaju Kasprowiczu, którzy są absolwentami naszej szkoły podobnie jak p. prezes Fundacji By The Way p. Monika Wrzosek – Tulwin oraz wiceprezes p. Rafał Biernat. Po raz kolejny Fundacja podejmuje ważki i istotny temat zdrowia psychicznego w kontekście młodzieży.


Szkolny etap Konkursu Fizycznego 2019
2019-10-16

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół średnich organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół średnich województwa mazowieckiego. Zakres wiedzy fizycznej objęty zadaniami konkursowymi nie wykracza poza szkolny program nauczania fizyki. Więcej o konkursie (zadania z poprzednich edycji!) na stronie: http://www.if.pw.edu.pl/~konkurs/
A oto zadania etapu szkolnego:link do arkusza zadań
Ich czytelne rozwiązania proszę składać do p. Bogumiły Mazurek w terminie do 15 listopada br. Uczniowie z największą liczbą punktów wezmą udział w etapie rejonowym, który odbędzie się w Siedlcach 7 grudnia br.


 Wyswietlono: od 1 do 10 wiadomości z  725     wiecej >>

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski