Dziś poniedziałek, 21 września 2020r.
A - / A+

Aktualności

Zebranie z rodzicami
2020-09-14

Zapraszamy Rodziców uczniów pierwszych klas na spotkania z Wychowawcami, które odbędą się w środę 16 września o godz.16:30 w salach według poniższego grafiku:

Klasa Wychowawca nr sali
1pt p. Edyta Szczęśniak 11
1biz p. Agata Puścian 34
1hum p. Barbara Murawska 12
1med p. Iwona Połaska spotkanie w innym terminie

Procedury sanitarne
2020-09-10
Czytano: 118 razy.
PROCEDURY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020r. w I LO IM. A. MICKIEWICZA W WĘGROWIE MODEL „A”
wiecej

Rok 2020 – Rok Fizyki
2020-09-08

100 lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Rok Polskich Fizyków "Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki jest uhonorowaniem polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Fizyki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne. Zainteresowanie fizyką, niezwykle ciekawą nauką eksperymentalną, przekłada się na wzrost umiejętności w tym zakresie kolejnych pokoleń. Podejmowana działalność naukowa i zawodowa w tym obszarze jest szczególnie ważna w czasie budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy".
Przyłączając się do obchodów Roku Fizyki, ogłaszamy szkolny konkurs w kategoriach:
1. "Fotografujemy zjawiska fizyczne"
Wykonaj zdjęcie zjawiska fizycznego (lub serię zdjęć dotyczących jednego zjawiska) i napisz interpretację fizyczną tego zjawiska Fotografie należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej. Każde zdjęcie powinno mieć wklejony tytuł, imię i nazwisko autora. Liczba zdjęć nie może przekraczać 5. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza zgodę na jego używanie, w tym na opublikowanie zdjęć na stronach WWW szkoły.
2. "Fizyka na wesoło"
Zaprojektuj i wykonaj plakat odnoszący się do tematyki związanej z fizyką lub astronomią.
3. "Fizyka w limerykach"
Napisz limeryk na temat fizyki.
Prace należy składać do p. Bogumiły Mazurek, do 31 października 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.


Mazowiecki program przygotowania szkół
2020-09-01

Powiat Węgrowski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.


Życzenia Starosty Węgrowskiego
2020-08-31

Bezpieczny powrót do szkół
2020-08-31

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2020-08-29

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w reżimie sanitarnym. Przypominamy wszystkim uczniom o konieczności dezynfekowania rąk oraz obowiązku zakrywania ust i nosa. Uczniów klas pierwszych zapraszamy na godz. 9.00 do sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21. Uczniowie klas II i III o godz. 11.00 spotkają się ze swoimi Wychowawcami w salach według poniższego harmonogramu. Uczniowie kierujący się do sal: 2,3,5,21,22,23,24 proszeni są o korzystanie z tzw. starego wejścia (drewniane drzwi), natomiast uczniowie kierujący się do sal: 12,30,31,34,35,36 wchodzą wejściem głównym.

Klasa Wychowawca nr sali
2A p. Magdalena Kruszewska 22
2B p. Daniel Cichocki 21
2C p. Iwona Bednarczyk 36
2D p. Aldona Marcinowska 5
2 politechniczna p. Ewa Dmowska 12
2 biznesowa p. Adrianna Ajchel – Morawska 35
2 humanistyczna p. Katarzyna Sternicka 34
2 medyczna p. Bożena Adaśko 24
3A(politechniczna) p. Iwona Szczepanik 31
3B(biznesowa1) p. Paweł Wyszogrodzki 23
3B(biznesowa2) p. Agnieszka Grodzka 30
3C (humanistyczna) p. Joanna Częścik 3
3D (medyczna) M. Trojanowska 2

Drodzy Ósmoklasiści!
2020-06-10

UWAGA!
LISTA PRZYJĘTYCH
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie

KLASA POLITECHNICZNA

KLASA BIZNESOWA

KLASA MEDYCZNA

KLASA HUMANISTYCZNA


SZKOŁA z DUCHEM CZASU
2020-05-29

Okres pandemii przerwał realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Do uczestnictwa w zajęciach uczniowie powrócą wraz z powrotem do szkoły. Okres przestoju w zajęciach nie oznacza jednak, że nic w projekcie się nie dzieje. W ramach projektu doposażyliśmy pracownię matematyczną, geograficzną i fizyczną, a pracownia chemiczna stała się nowoczesnym laboratorium międzyszkolnym. Za środki projektowe zakupiliśmy 32 laptopy wraz z oprogramowaniem do pracowni mobilnych, rzutniki, tablice multimedialne i inny sprzęt do nowoczesnej edukacji. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 787 437,37 zł. Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK jest gotowy do użycia, czeka na Was, drodzy Uczniowie Mickiewicza!


REKRUTACJA
2020-05-22

Decyzją organu prowadzącego I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie będzie prowadziło nabór na rok szkolny 2020/2021 w formie elektronicznej. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na stronie szkoły oraz FB.


 Wyswietlono: od 1 do 10 wiadomości z  766     wiecej >>

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski