Loading
Dziś poniedziałek, 16 września 2019r.
A - / A+

W celu wypełnienia deklaracji maturalnej należy zapisać dokument PDF (POBIERZ STĄD), wypełnić, a następnie przesłać na adres : lowegrow.matura@gmail.com.
Nazwa pliku jak i tytuł wiadomości to: klasa, nazwisko, imię (np. 3B Nowak Jan).

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW należy wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11)

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 roku

Szczegółowe informacje i procedury egzaminu maturalnego można śledzić na bieżąco na stronie Centalnej Komisji EgzaminacyjnejINFORMACJE DLA POPRAWIAJĄCYCH WYNIKI MATURALNE

Absolwenci, którzy chcą poprawić wyniki maturalne mogą również za pośrednictwem Formularza online dla poprawiających wyniki maturalne wypełnić deklarację maturalną i przesłać ją na adres: lowegrow.matura@gmail.com.
Czas na złożenie deklaracji dla poprawiających wyniki maturalne upływa z dniem 7 lutego 2019 roku.
Absolwenci poprawiający wyniki maturalne w polu "nr w dzienniku" wpisują dowolną liczbę. Nazwa pliku deklaracji maturalnej powinna zawierać "1 Nazwisko Imię.pdf" np. 1 Nowak Jacek.pdf
Absolwenci, którzy złożyli deklaracje w celu przystąpienia do matury w 2019 r. mogą telefonicznie sprawdzić czy ich dane zostały prawidłowo zaimportowane. Telefon 25 7924424.
Informacje o odpłatości za egzaminy dla absolwentów poprawiających maturę.

UWAGA! W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski