Loading
Dziś poniedziałek, 16 września 2019r.
A - / A+

Dyrekcja i Nauczyciele

 Dyrekcja i nauczyciele

DYREKCJA

Dyrektor - Małgorzata Janiuk
Wicedyrektor - Magdalena Olszewska

NAUCZYCIELE

Nauczyciele języka polskiego


Iwona Bednarczyk
Ewa Dmowska
Małgorzata Janiuk
Magdalena Olszewska
Katarzyna Sternicka

Nauczyciele języka angielskiego

Adrianna Ajchel
Daniel Cichocki
Magdalena Kruszewska
Aldona Marcinowska
Elwira Szymańska

Nauczyciele języka francuskiego

Joanna Częścik

Nauczyciele języka niemieckiego

Iwona Połaska
Ewelina Żółkowska

Nauczyciel języka rosyjskiego

Agnieszka Knecht

Nauczyciele historii

Radosław Jóźwiak
Mariusz Szczupak
Paweł Wyszogrodzki

Nauczyciel wos-u

Mariusz Szczupak

Nauczyciel wiedzy o kulturze

Agnieszka Białczak
Magdalena Olszewska

Nauczyciele geografii

Wojciech Gerej
Wojciech Banaś


Nauczyciele matematyki

Sylwia Kur
Magdalena Trojanowska
Graşyna Orzechowska
Iwona Szczepanik
Edyta Szczęśniak


Nauczyciele fizyki

Bogumiła Mazurek
Nauczyciele informatyki

Boşena Adaśko

Piotr Jastrzębski

Agata Puścian
Nauczyciele biologii

Boşena Adaśko
Teresa Gielewicz

Nauczyciele chemii

Magdalena Mamrot

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Agata Puścian

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Agnieszka Grodzka

Nauczyciele wf-u

Dariusz Jaszczur
Barbara Murawska
Tomasz Roguski
Kinga Veit
Grzegorz Wieczorek
Tomasz Wieczorek

Nauczyciele religii

Joanna Kowalczyk
ksiądz Wojciech Wysocki

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


Boşena Adaśko


Podstawy rysunku technicznego


Katarzyna Słowik

Nauczyciel bibliotekarz

Urszula Roguska

Pedagog szkolny

Monika Sulińska-Bieńkowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski