Loading
Dziś sobota, 20 października 2018r.
A - / A+

Historia Szkoły

W 2013 r. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie obchodzi 95. rocznicę powstania.

    We wrześniu 1918 roku staraniem węgrowskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej uzyskano pozwolenie od władz oświatowych w Warszawie na otwarcie szkoły średniej w Węgrowie, której pełna nazwa brzmiała: Gimnazjum Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Węgrowie. Jeszcze w tym samym miesiącu Józef Gołębiowski ofiarował na rzecz szkoły dwa domy i plac. Zajęcia odbywały się w budynku przy ulicy Ogrodowej (dziś Mickiewicza) wybudowanym przez Zarząd Budowy Szkoły około roku 1895. Pierwszym dyrektorem został Stefan Czapliński. Po egzaminach wstępnych przyjęto do czterech klas ośmioklasowego gimnazjum ponad stu uczniów. W 1920 roku szkoła wraz z jej majątkiem została oddana pod opiekę władzom samorządowym, co spowodowało zmianę nazwy na Gimnazjum Koedukacyjne Powiatowego Sejmiku Węgrowskiego w Węgrowie. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1926 roku. Wszyscy przystępujący (8 osób) otrzymali świadectwo maturalne. W roku 1933 Sejmik przekazał prowadzenie szkoły powołanemu w tym celu Towarzystwu Szkoły Średniej w Węgrowie. Dwa lata później dziekan węgrowski ksiądz Kazimierz Czarkowski oddał gmach przy ulicy Ogrodowej na wyłączne pomieszczenia Gimnazjum Humanistycznego im. Królowej Jadwigi. W 1937 roku dobudowano cztery sale wykładowe i urządzono boisko szkolne.
    Dalszy rozwój szkoły został zahamowany przez wybuch II wojny światowej. We wrześniu Niemcy zajęli budynek gimnazjum. Akta szkolne, kilka tysięcy książek i instrumenty muzyczne zostały ocalone przez Alojzego Żagana i Stanisława Wangrata. Już w listopadzie Halina Czyżewska, Stanisław Wangrat, Stanisław Zaręba i Alojzy Żagan zorganizowali tajne nauczanie w zakresie czterech klas gimnazjum. W okresie okupacji 46 uczniów zdało egzamin dojrzałości, a styczniu 1945 roku Komisja Weryfikacyjna wydała świadectwa maturalne. W latach 1939 – 1944 dziesięciu absolwentów szkoły zginęło w obronie ojczyzny.
    1 października 1945 roku, na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z 14 września, powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie, a w 1952 nazwa szkoły została zmieniona na: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego. W roku 1956 ówczesna dyrektor placówki, Jadwiga Szluchowa, rozpoczęła rozbudowę budynku. Dobudowano cztery klasy i dwie łazienki od strony północnej, a od sierpnia 1959 roku do stycznia 1962 roku podobne skrzydło od strony południowej. Powierzchnia użytkowa szkoły powiększyła się z 568 m² do 1504 m². Nowa część szkoły zaprojektowana została przez Wiesława Ratajskiego.
    W dniach 15 – 16 sierpnia 1958 roku, w czterdziestolecie istnienia placówki, odbył się I Zjazd Absolwentów Szkoły. Ufundowana została wówczas tablica pamiątkowa poświęcona dziesięciu absolwentom, którzy zostali zamordowani lub polegli w czasie II wojny światowej. Tablica została wmurowana w hallu wejściowym. Uczestnicy Zjazdu ufundowali także tablice nagrobne na miejscowym cmentarzu założycielom szkoły: doktorowi Karolowi Szamocie i Józefowi Gołębiewskiemu. II Zjazd Absolwentów odbył się w dniach 24 – 25 sierpnia 1968 roku pod honorowym patronatem marszałka sejmu Czesława Wycecha. Szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu węgrowskiego. Dotychczasową patronkę św. Jadwigę zastąpił Adam Mickiewicz i decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego zmieniono nazwę na Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Sztandar z wizerunkiem św. Jadwigi niszczał w archiwum szkoły do lat dziewięćdziesiątych. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora, Jana Mielniczka, i uczestników IV Zjazdu Absolwentów w 1998 roku (III Zjazd odbył się w 1994 r.) dokonano jego renowacji. Konserwację płata sztandaru wykonała Anna Sulińska, a renowację olejnego wizerunku św. Jadwigi – Marian Jakubik.
    W roku szkolnym 1964/1965 w związku chorobą dyrektor Jadwigi Szluchowej obowiązki dyrektora przejął Alojzy Żagan, a po Jej śmierci dyrektorem od września 1965 r. został Witold Małkowski, który pełnił swą funkcję do 1991 roku. W listopadzie 1991 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. Należące do MKS Nike uczennice awansowały w 1992 r. do I ligi piłki siatkowej. W 1990 roku dzięki staraniom dyrektora Lucjana Jachowicza założono w szkole centralne ogrzewanie, a dwa lata później wymieniono stolarkę okienną. Od 2009 roku szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie. W roku szkolnym 2010/2011, gdy dyrektorem był Marek Dębski, rozpoczęła się kolejna rozbudowa i nadbudowa szkoły połączona z wymianą dachu nad głównym gmachem szkoły. Dzięki rozbudowie powierzchnia szkoły powiększyła się o 1267 m². Oficjalne oddanie do użytku nowej części szkoły nastąpiło 12 października 2012 roku.

 

DYREKTORZY SZKOŁY:

Stefan Czapliński

1919
Bolesław Kłodnicki 1919 – 1920
Bronisław Pasławski 1921 – 1927
Wacław Antosiewicz 1927 – 1929
Stefan Chrupczałkowski 1929 – 1933
Aleksy Chmielewski 1933 – 1939
Stanisław Wangrat 1939 – 1945
Joanna Szczygielska 1945
Maciej Lamparski 1945 – 1947
Bolesław Laskowski 1947 – 1948
Władysław Radliński 1948 – 1951
Zbigniew Sopotnicki 1951 – 1954
Jerzy Pitek 1954 – 1955
Hieronim Krygier 1955
Jadwiga Szluchowa 1956 – 1964
Alojzy Żagan 1964 – 1965
Witold Małkowski 1965 – 1991
Jan Mielniczek 1991 – 1996
Lucjan Jachowicz 1996 – 2001
Mariusz Szczupak 2001 – 2006
Marek Dębski 2006 – 2011
Małgorzata Janiuk 2011 –

 


 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski