Dziś środa, 5 sierpnia 2020r.
A - / A+
LO im Adama Mickiewicza w Węgrowie

 

 

Komunikaty Dyrektora CKE

w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w 2020 r.

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 + załączniki

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki

UWAGA! W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski