I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
Loading
Dziś niedziela, 25 lutego 2018r.
A - / A+

Profile

OFERTA EDUKACYJNA

 

OFERTA EDUKACYJNA

I LICEUM IM. ADAMA MICKIEWICZA

W WĘGROWIE

na rok szkolny 2017/ 2018

Twórz z nami drugi wiek historii naszej szkoły!

Wszystkie oddziały klas pierwszych realizują program ogólny.

W trakcie nauki w pierwszej klasie spośród bogatej oferty dydaktycznej to Ty wybierzesz trzy przedmioty kierunkowe, których będziesz się uczył na poziomie rozszerzonym. Nasz plan lekcji zbudowany jest tak, abyś mógł od drugiej klasy realizować różne konfiguracje wybranych przez Ciebie przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Organizujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym w zakresie przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. polski, j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Dziennik elektroniczny zapewnia bieżący dostęp do informacji zarówno uczniom, jak i rodzicom.

 

Podczas nauki w naszej szkole oferujemy:

v pracę na bazie autorskich programów nauczania, które uzupełniają bądź rozszerzają wiedzę ucznia,

v ciekawe, atrakcyjnie prowadzone lekcje z wykorzystaniem dostępnych technik komputerowych i informatycznych, możliwość udziału w olimpiadach przedmiotowych, interesujących konkursach, projektach oraz wycieczkach edukacyjnych, a także wykładach nauczycieli akademickich organizowanych w szkole,

v bogatą ofertę autorskich przedmiotów dodatkowych, które pozwolą Ci pogłębić wiedzę potrzebną do uzyskania lepszego wyniku maturalnego lub poszerzyć Twoje zainteresowania,

v udział w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie i jednostki naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych (Politechnika Warszawska, Wydział Nauk Ścisłych i Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) prowadzonych w doskonale wyposażonych pracowniach laboratoryjnych),

v naukę języków obcych w małych grupach na różnych poziomach zaawansowania (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski),

v możliwość realizacji swoich pasji naukowych i zainteresowań poprzez udział w innowacyjnych przedsięwzięciach pozalekcyjnych m.in. kurs gitarowy, grupy taneczne, w tym tańca ludowego,

v udział w akcjach profilaktycznych i medycznych we współpracy z POLTRANSPLANTEM i Fundacją Dawców Szpiku Komórek Macierzystych.

Jeżeli jesteś zainteresowany matematyką, fizyką i j. angielskim zapraszamy Cię już teraz do klasy A.

To tu przygotujesz się na studia:

politechniczne m. in. na wydziałach: elektroniki, technik informacyjnych, elektrycznym, fizyki, geodezji i kartografii, hydrotechniki, inżynierii środowiska, inżynierii lądowej, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, nauk informacyjnych, energetyki, lotnictwa, mechatroniki, samochodów i maszyn roboczych, transportu, oceanografia fizyczna; techniczne, wojskowe na wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, oraz uniwersyteckie na wydziałach matematyki, fizyki i astronomii,

Jeżeli jesteś zainteresowany matematyką, j. angielskim, geografią lub chemią zapraszamy Cię do klasy B.

Program tej klasy doskonale przygotowuje do studiów ekonomicznych i technicznych na politechnice i uniwersytecie, zwłaszcza na wydziałach: zarządzania, ekonomii, geografii. Absolwenci kontynuują z powodzeniem naukę także na innych kierunkach studiów, na których wymagana jest bardzo dobra znajomość geografii, np. turystyka i rekreacja.

Jeżeli jesteś zainteresowany matematyką, geografią i informatyką i myślisz już, aby w przyszłości ubiegać się o przyjęcie na studia ekonomiczne, techniczne oraz geograficzne czy informatyczne wybierz klasę C.

Jeżeli lubisz uczyć się biologii, chemii i matematyki oraz chcesz studiować na kierunkach przyrodniczych, chemicznych, medycznych lub farmaceutycznych zapraszamy Cię do klasy D.

Jeżeli jesteś zainteresowany j. polskim, j. obcymi, historią lub wiedzą o społeczeństwie zapraszamy Cię do klasy E. Nauka w tym oddziale przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów na uniwersytecie na atrakcyjnych kierunkach np.: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, filologia polska, filologie obce, filozofia, historia sztuki, logopedia, nauki polityczne, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe i inne…

Uwaga!

Wybór konkretnej klasy nie ogranicza Twoich możliwości wyboru przedmiotów rozszerzonych!

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektora szkoły p. Małgorzaty Janiuk – dyrektor.lo_weg@wp.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski