Loading
Dziś niedziela, 20 stycznia 2019r.
A - / A+

Profile

OFERTA EDUKACYJNA

 

OFERTA EDUKACYJNA

I LICEUM IM. ADAMA MICKIEWICZA

W WĘGROWIE

na rok szkolny 2018/ 2019

Twórz z nami historię naszej szkoły!

 

Śledź informacje na naszej stronie i oficjalnym profilu szkoły:

 

http://lowegrow.aplus.pl

(zakładka DLA KANDYDATÓW)

https://www.facebook.com/lowegrow

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące rekrutacji prosimy kierować

do dyrektora szkoły p. Małgorzaty Janiuk – dyrektor.lo_weg@wp.pl

 

Oferta edukacyjna I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

na rok szkolny2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć 4 oddziały: politechniczny (A), biznesowy (B), humanistyczny (C), medyczny (D).

Wszystkie oddziały klas pierwszych realizują program ogólny.

W trakcie nauki w pierwszej klasie to Ty wybierzesz trzy przedmioty kierunkowe, których będziesz się uczył na poziomie rozszerzonym.

Organizujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym w zakresie przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, j. polski, j. angielski, inny j. obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Podczas nauki w naszej szkole oferujemy:

 • skuteczność kształcenia potwierdzoną bardzo wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego i wysokimi wynikami egzaminu,
 • pracę na bazie autorskich programów nauczania,
 • atrakcyjnie prowadzone lekcje z wykorzystaniem dostępnych technik komputerowych i informatycznych, możliwość udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, projektach oraz wycieczkach edukacyjnych, a także wykładach nauczycieli akademickich organizowanych w szkole,
 • bogatą ofertę autorskich przedmiotów dodatkowych, które pozwolą Ci pogłębić wiedzę potrzebną do uzyskania lepszego wyniku maturalnego lub poszerzyć Twoje zainteresowania,
 • udział w zajęciach organizowanych przez wyższe uczelnie i jednostki naukowe, z uwzględnieniem praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych (Politechnika Warszawska, Wydział Nauk Ścisłych i Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, UMCS w Lublinie) prowadzonych w doskonale wyposażonych pracowniach laboratoryjnych,
 • naukę języków obcych w małych grupach na różnych poziomach zaawansowania (j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski),
 • możliwość realizacji swoich pasji naukowych i zainteresowań poprzez  udział w innowacyjnych przedsięwzięciach pozalekcyjnych m.in. kurs gitarowy, grupy taneczne(taniec ludowy w ZPiT „Zawierucha” i towarzyski w zespole „Footloose”),
 • udział w akcjach profilaktycznych i medycznych we współpracy z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami.

Jakie możliwości daje Ci nauka w wybranej klasie?


Jeżeli jesteś zainteresowany matematyką, fizyką i j. angielskim zapraszamy Cię już teraz do klasy politechnicznej (A). To tu przygotujesz się na studia: politechniczne m. in. na wydziałach: elektroniki, technik informacyjnych, elektrycznym, fizyki, geodezji i kartografii, hydrotechniki, inżynierii środowiska, inżynierii lądowej, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, nauk informacyjnych, energetyki, lotnictwa, mechatroniki, samochodów i maszyn roboczych, transportu, oceanografia fizyczna; techniczne, wojskowe na wydziałach Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, oraz uniwersyteckie na wydziałach matematyki, fizyki i astronomii.


Jeżeli jesteś zainteresowany matematyką, j.angielskim, geografią lub wiedzą o społeczeństwie zapraszamy Cię do klasy biznesowej (B). Program tej klasy doskonale przygotowuje do studiów ekonomicznych i technicznych na politechnice i uniwersytecie, zwłaszcza na wydziałach: zarządzania, ekonomii, geografii. Absolwenci kontynuują z powodzeniem naukę także na innych kierunkach studiów, na których wymagana jest bardzo dobra znajomość geografii, np. turystyka irekreacja.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany j.polskim, j.obcymi, historią lub wiedzą o społeczeństwie zapraszamy Cię do klasy humanistycznej (C). Nauka w tym oddziale przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów na uniwersytecie na atrakcyjnych kierunkach np.: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, filologia polska, filologie obce, filozofia, historia sztuki, logopedia, nauki polityczne, pedagogika, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe i inne…


Jeżeli lubisz uczyć się biologii, chemii i matematyki oraz chcesz studiować na kierunkach przyrodniczych, chemicznych, medycznych lub farmaceutycznych zapraszamy Cię do klasy medycznej (D).


Uwaga! Wybór konkretnej klasy nie ogranicza Twoich możliwości wyboru przedmiotówrozszerzonych!

Terminy związane z rekrutacją do I LO w Węgrowieod 10 maja

od godz. 10.00

do 18 maja do godz. 15.00

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły podania i kwestionariusze zgodne ze wzorami ustalonymi przez szkołę.

15 czerwca

od godz.10.00 do 19czerwca

do godz.16.00

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym wyżej z uzasadnionych przyczyn losowych.

od 22czerwca

od godz.12.00

do 26czerwca

do godz.16.00

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły dokumenty, w tym:

 • kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,

 • kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 • inne dokumenty lub kopie, np. a. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 • informację o indywidualnym programie lub toku nauki.

29 czerwca

godz. 12.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia.

od 29 czerwca

od godz. 12.00

do 6 lipca

do godz. 10.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wraz z dwiema aktualnymi fotografiami (podpisanymi na odwrocie 3.5cm x 4.5cm NIEPASZPORTOWE).

6 lipcagodz.16.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski