Loading
Dziś niedziela, 23 lutego 2020r.
A - / A+
Tytuł strony

Terminy związane z rekrutacją  2019/2020

do I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie

 

13 – 20 maja  kandydaci składają w sekretariacie szkoły podania i kwestionariusze zgodne ze wzorami ustalonymi przez szkołę.

 

21 – 28 czerwca kandydaci składają w sekretariacie szkoły dokumenty:

· kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,

· kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

· inne dokumenty lub kopie, np. a. opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; b. informację o indywidualnym programie lub toku nauki.     

 

16 lipca Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wraz informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

16-24 lipca Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wraz z dwiema aktualnymi fotografiami (podpisanymi na odwrocie 3.5cm x 4.5cm NIE PASZPORTOWE).

 

 

25 lipca Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Od tej chwili jestem uczniem I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie!!!

 

Realizujemy projekt


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski