Plan ukaże się po pierwszym tygodniu nauki.
Uczniowie maja podany plan przez wychowawców, oraz w e-dzienniku.