SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

na rok szkolny 2020/2021

dla uczniów klas trzyletniego liceum 

dla uczniów klas czteroletniego liceum

 

Klasy pierwsze (po szkole podstawowej)

 

PRZEDMIOT

NUMER

TYTUŁ PROGRAMU

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

j. polski

1-JP-19/20

„Ponad słowami” Program nauczania dla zakresu podstawowego i rozszerzonego

„Ponad słowami”. Podręcznik

do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 1. Część 1 i część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

"Ponad słowami". Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 1

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

 

Anna Cisowska, Joanna Kostrzewa, Sławomira Wójcik, Grażyna Żakowska, Beata Bieszka

Nowa Era

1014/1/2019

1014/2/2019

j. angielski

2-JA-19/20

Program nauczania języka angielskiego dla Liceum Ogólnokształcącego –IV etap edukacyjny; poziom IV.1 dla uczniów kontynuujących naukę –Pearson Central Europe

„Focus 2” /podręcznik + zeszyt ćwiczeń /

Sue Kay,

Vanghan Jones, Daniel  Brocyshaw

Pearson Education

947/2/2019

j. niemiecki

3-JN-19/20

Pearson. Perfekt 1. Etap edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa; poziom 1; przedmiot: język niemiecki; zakres III.2.0.2. język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego lub technikum.

„Perfekt 1” /podręcznik+ćwiczenia/

Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

Pearson

942/1/2019

j. rosyjski

4-JR-19/20

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum

„Wot i my-po nowomu” 1

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

978/1/2019

j. francuski

5-JF-19/20

„C'est parti!”1. Wydawnictwo Draco

 

„C'est parti!”1

Poziom zaawansowania A1

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Mieczysław Gajos, Marlena Deckert, Dorota Biele

Wydawnictwo Draco Sp. z o.o.

989/1/2019

historia

6-H-19/20

Program nauczania historii

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy

 Poznać przeszłość 1
Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Marcin Pawlak, Adam Szweda

Nowa Era

1021/1/2019

7-H-19/20

 Program nauczania historii

dla liceum i technikum; zakres rozszerzony

„Historia” 1 - zakres rozszerzony

Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska,

Michał Tymowski, Włodzimierz

Lengauer

WSiP S.A.

982/1/2019

matematyka

8-M-19/20

Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka

Dorota Ponczek, Agnieszka Kamińska

„MATeMAtyka 1”Podręcznik

dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko,

Dorota Ponczek, Karolina Wej 

Nowa Era

988/1/2019

9-M-19/20

Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka

Dorota Ponczek, Agnieszka Kamińska

„MATeMAtyka 1” Podręcznik

dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko,

Dorota Ponczek, Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

fizyka

10-F-19/20

Program podstawowy.

„Fizyka zakres podstawowy” cz.1 - zakres podstawowy

 

 

“Fizyka, Zbiór zadań”(1-3)

 

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda

 

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda

WSiP S.A.

 

999/1/2019

11-F-19/20

Program rozszerzony.

„Fizyka zakres rozszerzony” cz.1 – zakres rozszerzony 

 

 

“Fizyka. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony cz.1”

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

 

Agnieszka Bożek

Katarzyna Nessing

Jadwiga Salach

WSiP S.A.

 

975/1/2019

chemia

12-CH-19/20

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod Program nauczania chemii

w zakresie podstawowym

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum − To jest chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna

i nieorganiczna. Podręcznik

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

13-CH-19/20

Maria Litwin Szarota Styka-Wlazło Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego

i technikum – To jest chemia

 

To jest chemia 1. Chemia ogólna

i nieorganiczna. Podręcznik

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony

 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło,

Joanna Szymońska

Nowa Era

991/1/2019

biologia

14-B-19/20

Program nauczania biologii

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. "Biologia

na czasie"; Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum, zakres podstawowy

 

„Biologia na czasie 1”; „Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy”

Anna Helmin,

Jolanta Holeczek

 

 

Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

1006/1/2019

15-B-19/20

Program nauczania biologii

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony. "Biologia

na czasie". Program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 roku.; Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum, zakres rozszerzony

 

 

 

„Biologia na czasie 1” „Maturalne karty pracy ze wskazówkami

do rozwiązywania zadań

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum, zakres rozszerzony”

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

 

Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel,

Anna Tyc

Nowa Era

 

 

 

 

 

Nowa Era

1010/1/2019

geografia

16-G-19/20

Program nauczania geografii

w zakresie podstawowym

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum – Oblicza geografii.

„Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy

Roman Malarz, Marek Więckowski 

Nowa Era

983/1/2019

17-G-19/20

 

Program nauczania geografii

w zakresie rozszerzonym

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum – Oblicza geografii.

„Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Nowa Era

973/1/2019

informatyka

18-I-19/20

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum  „ Informatyka

na czasie”- zakres podstawowy.

„Informatyka na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Janusz Mazur,

Paweł Perekietka,

Zbigniew Talaga,

Janusz S. Wierzbicki

 

Nowa Era

990/1/2019

19-I-19/20

Informatyka na czasie. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony; wydawnictwo: Nowa Era

 

„Informatyka na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 

Janusz Mazur,

Janusz S. Wierzbicki,

Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga

Nowa Era

1037/1/2019

edukacja dla bezpieczeństwa

20-EDB-19/20

Program nauczania edukacji

dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. „ Żyję i działam bezpiecznie”.

„Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

Nowa Era

960/2019

religia

21-R-19/20

Program nr AZ-3-01/18 liceum/ technikum AZ-04-01/18:

Z Bogiem w dorosłe życie.

Kl. I liceum i technikum. Szczęśliwi, którzy żyją wolnością.

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

E. Parszewska  

Wydawnictwo Jedność. Kielce

 

etyka

22-ET-19/20

Etyka. Program nauczania

dla szkół ponadpodstawowych.

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

 

Operon

 

1045/2019

wiedza o społeczeństwie

23-WOS-19/20

W centrum uwagi. Program nauczania wos dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

„W centrum uwagi 1” WOS - zakres podstawowy

 

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Nowa Era

 

1034/1/2019

24-WOS-19/20

W centrum uwagi. Program nauczania wos dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

„W centrum uwagi 1” WOS - zakres rozszerzony    

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

 

Nowa Era

1035/1/2019

wychowanie fizyczne

26-WF-19/20

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum. Aktywność fizyczna i zdrowie.

 

 

 

 

wychowanie do życia w rodzinie

27-WDŻ-19/20

Program nauczania „Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia Wędrując ku dorosłości”, ; autor: Teresa Król; wydawnictwo: Rubikon

Podręcznik 1 „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia

w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej 1 stopnia”

 

Ćwiczenia 1 „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia

w rodzinie dla uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej 1 stopnia”

Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król

 

 

 

 

 

Teresa Król, Barbara Charczuk, JolantaTęcza-Ćwierz

Rubikon

 

 

 

 

 

 

Rubikon

1070/1/2019

muzyka

 

 

WYBÓR PODRĘCZNIKA

NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

 

 

 

plastyka

 

 

 

 

 

filozofia

 

 

 

 

 

 

Klasy drugie (po szkole podstawowej)

 

PRZEDMIOT

NUMER

TYTUŁ PROGRAMU

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

j. polski

1-JP-19/20

„Ponad słowami” Program nauczania dla zakresu podstawowego i rozszerzonego

„Ponad słowami”. Podręcznik

do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2. Część 1 i część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

 

 

"Ponad słowami". Maturalne karty pracy z dziennikiem lektur do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 2

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska,

Anna Równy

 

Anna Cisowska, Joanna Kostrzewa, Sławomira Wójcik, Grażyna Żakowska, Beata Bieszka

Nowa Era

1014/3/2020

1014/4/2020

j. angielski

2-JA-19/20

Program nauczania języka angielskiego dla Liceum Ogólnokształcącego –IV etap edukacyjny; poziom IV.1 dla uczniów kontynuujących naukę –Pearson Central Europe

„Focus 2” /podręcznik + zeszyt ćwiczeń /- kontynuacja

„Focus 3” /podręcznik + zeszyt ćwiczeń /

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski,

Beata Trapnell, Izabela Michalak

Pearson Education

947/2/2019

947/3/2019

j. niemiecki

3-JN-19/20

Pearson. Perfekt 1. Etap edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa; poziom 1; przedmiot: język niemiecki; zakres III.2.0.2. język obcy nowożytny od początku w klasie I liceum ogólnokształcącego

lub technikum.

„Perfekt 2” /podręcznik+ćwiczenia/

Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

Pearson

942/2/2019

j. rosyjski

4-JR-19/20

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w 4-letnim liceum i 5-letnim technikum

Wot i my po-nowomu 2

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

978/2/2020

j. francuski

5-JF-19/20

„C'est parti!”1. Wydawnictwo Draco

 

C’est partii 2

M. Piotrowska –Skrzypek, M.Gajos, M. Deckert

Draco

989/2/2019

historia

6-H-19/20

Program nauczania historii

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy

Poznać przeszłość 2
Poznać przeszłość. Podręcznik

do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

Nowa Era

1021/2/2020

7-H-19/20

Program nauczania historii

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy

Historia 2. Podręcznik dla liceum

i technikum, zakres rozszerzony

J.Choińska-Mika, P.Szlanta

WSiP

982/2/2020

matematyka

8-M-19/20

Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka

Dorota Ponczek, Agnieszka Kamińska

„MATeMAtyka 2”Podręcznik

dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko,

Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era

988/2/2020

9-M-19/20

Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka

Dorota Ponczek, Agnieszka Kamińska

„MATeMAtyka 2” Podręcznik

dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko,

Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek

Nowa Era

971/2/2020

fizyka

10-F-19/20

Program podstawowy.

Fizyka. Podręcznik. Zakres podstawowy. Klasa 2

 

 

„Fizyka, Zbiór zadań”(1-3)

 

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz Wojewoda

 

Agnieszka Bożek

Katarzyna Nessing

Jadwiga Salach

WSiP

999/2/2020

11-F-19/20

Program rozszerzony.

Fizyka. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Klasa 2

 

 

Fizyka. Zbiór zadań. Liceum

i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzony

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner

WSiP

 

975/2/2020

chemia

12-CH-19/20

To jest chemia – program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era

 To jest chemia 1. Chemia ogólna

 i nieorganiczna. Podręcznik

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

13-CH-19/20

To jest chemia – program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era

To jest chemia 1. Chemia ogólna

i nieorganiczna. Podręcznik

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło,

Joanna Szymońska

Nowa Era

991/1/2019

biologia

14-B-19/20

Program nauczania biologii

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. "Biologia

na czasie". Program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 roku.; Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie 2” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum, zakres podstawowy

 

„Biologia na czasie 2” „Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy”

Anna Helmin,

Jolanta Holeczek

 

 

Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

 

1006/2/2020

15-B-19/20

Program nauczania biologii

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony. "Biologia

na czasie". Program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 roku.; Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie 2” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum, zakres rozszerzony

 

 

 

„Biologia na czasie 2”; „Maturalne karty pracy ze wskazówkami

do rozwiązywania zadań

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum, zakres rozszerzony ”

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

 

Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel,

Anna Tyc

Nowa Era

 

 

 

 

 

Nowa Era

1010/2/2020

geografia

16-G-19/20

Program nauczania geografii

w zakresie podstawowym

dla liceum ogólnokształcącego

i technikum – Oblicza geografii.

„Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann,

Paweł Kroh

Nowa Era

983/2/2020

17-G-19/20

 

Program nauczania geografii

w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego

i technikum – Oblicza geografii.

„Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony

Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar

Nowa Era

973/2/2020

informatyka

18-I-19/20

Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego

i technikum  „ Informatyka na czasie”- zakres podstawowy.

Informatyka na czasie 2. Poziom podstawowy.

Janusz Mazur,

Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

990/2/2020

19-I-19/20

Informatyka na czasie. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego. Zakres rozszerzony; wydawnictwo: Nowa Era

Informatyka na czasie 2.
Poziom rozszerzony

Maciej Borowiecki

Nowa Era

W trakcie dopuszczenia

religia

21-R-19/20

Program nr AZ-4-03/12: Żyć, aby wierzyć i kochać.

 

Kl. II liceum i technikum.

W blasku Bożej prawdy.

red. Ks. T. Śmiech, E. Kondrak,

B. Nosek 

Wydawnictwo Jedność. Kielce

 

etyka

22-ET-19/20

Etyka. Program nauczania

dla szkół ponadpodstawowych.

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

 

OPERON

 

1045/2019

wiedza o społeczeństwie

23-WOS-19/20

W centrum uwagi. Program nauczania wos dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

W centrum uwagi 2.
Podręcznik do wiedzy

o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

Nowa Era

1034/2/2020

24-WOS-19/20

W centrum uwagi. Program nauczania wos dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

„W centrum uwagi 2” WOS - zakres rozszerzony    

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

 

Nowa Era

1035/1/2019

podstawy przedsiębiorczości

25-PP-19/20

Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum - Krok w przedsiębiorczość

(autor: Marek Niesłuchowski)

Krok w przedsiębiorczość

 

Tomasz Rachwał, Zbigniew Makieła

 

Nowa Era

1039/2020/z1

 

wychowanie fizyczne

26-WF-19/20

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum. Aktywność fizyczna i zdrowie.

 

 

 

 

wychowanie     do życia           w rodzinie

27-WDŻ-19/20

 

W trakcie opracowania

 

 

 

 

Klasy drugie (po gimnazjum)

 

PRZEDMIOT

NUMER

TYTUŁ PROGRAMU

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

j. polski

1-JPG-19/20

„Ponad słowami” Program nauczania dla zakresu podstawowego i rozszerzonego

„Ponad słowami”. Podręcznik

do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2. Część 1 i część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 Małgorzata Chmiel, Anna Równy

Nowa Era

425/3/2013/2015

425/4/2013/2015

j. angielski

2-JAG-19/20

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego. Kurs kontynuacyjny. Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego, i technikum. IV etap edukacyjny . Program A

 

 „Focus 3” /podręcznik + zeszyt ćwiczeń / - kontynuacja

 

 

 

 

 

Longman Repetytorium Maturalne poziom rozszerzony

 

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak

 

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Beata Trapnell

Pearson Education

 

 

 

 

 

 

 

Pearson Education

948/3/2019

 

 

 

 

 

 

 

843/2017

j. niemiecki

3-JNG-19/20

Program nauczania jęz. niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

„Infos2” /podręcznik+ćwiczenia/

 

C. Serzystko,

B. Sekulski,

N. Drabich,

T. Gajownik

Pearson

451/3,4/2012/2015

 

j. rosyjski

4-JRG-19/20

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy

„Вoт u му” 3

 

M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec

PWN

294/2/2012/2015

j. francuski

5-JFG-19/20

Program nauczania

j. Francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

i kontynuacyjnym, według nowych wytycznych podstawy programowej.

Mgr Magdalena Darmoń

„Le Nouveau Taxi 1”

 

G.Capelle, R.Menand

Hachette

141/1/2009

historia

6-H2G-19/20

Program nauczania do historii

dla zakresu rozszerzonego

liceum ogólnokształcącego

i technikum „Zrozumieć przeszłość”

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

Nowa Era

 

642/1/2013

matematyka

7-M2G-19/20

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. - Dorota Ponczek.

„MATeMAtyka 2” Podręcznik

dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Nowa Era

360/2/2013/2015

„MATeMAtyka 2” Podręcznik

dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

 

Nowa Era

378/2/2013/2015

fizyka

 

 

 

 

 

 

8-F2G-19/20

 

 

 

 

„Z fizyką w przyszłość”. Fizyka poziom rozszerzony

„Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony” cz.1, 2

 

„Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań – zakres rozszerzony” cz.1, 2

 

B. Sagnowska,

M. Fiałkowska,

J. Salach

 

 

Agnieszka Bożek Katarzyna Nessing Jadwiga Salach

 

 

ZamKor

 

548/1/2012

 

 

 

chemia

9-CHG-19/20

To jest chemia

Program nauczania chemii

 w zakresie rozszerzonym

dla liceum ogólnokształcącego

 i technikum

To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło,

Joanna Szymońska

 

Nowa Era

528/1/2012

biologia

10-BG-19/20

BIOLOGIA NA CZASIE” Program nauczania biologii

w zakresie rozszerzonym

dla szkół ponadgimnazjalnych; Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie 1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

 

„Biologia na czasie 1 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony”

 

„Biologia na czasie 2” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

 

„Biologia na czasie 2 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony”

 

 

 

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

 

Alina Nowakowska, Elżbieta Komosa, Iwona Płusa, Urszula Poziomek

 

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

 

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Piotr Tadeusz Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

564/1/2012/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

564/2/2013/2016

geografia

 11-GG-19/20

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO

i technikum – Oblicza geografii.

„Oblicza geografii 1 Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony”

„Oblicza geografii 2 Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony”

R. Malarz,

M. Więckowski

T. Rachwał

Nowa Era

501/1/2012

 

 

 

 

501/2/2012

informatyka

12-INFG-19/20

Program nauczania informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Grażyna Koba

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony.

Grażyna Koba

Migra

643/2013

religia

14-RG-19/20

Program nr AZ-4-03/12: Żyć, aby wierzyć i kochać.

Kl. II liceum i technikum.

Na drogach wiary.

 

red. Ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak,

B. Nosek

Wydawnictwo Jedność

 

etyka

20-ETG-19/20

Etyka. Zakres podstawowy

„Etyka”

Paweł Kołodzińskii, Jakub Kapiszewski

Operon

408/2011

wiedza o społeczeństwie

17-WOSG-19/20

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

„Wiedza o społeczeństwie: seria „Odkrywamy na nowo. Zakres rozszerzony”

 

Z. Smutek,

J. Maleska

OPERON

488/2/2013/2016

przyroda

18-PRZG-19/20

E. Jakubowska, M. Kaczmarczyk, J. Mrzigod, E., M. Tur, Przyroda. Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych (program obejmuje zakres nauczania

w klasie drugiej i trzeciej)

Przyroda, cz. 1, cz. 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

M. Galikowski,

R. Hassa,

M. Kaczmarczyk,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod,

M. Więckowski

Nowa Era

658/e/2013

historia

i społeczeństwo

19-HSPG-19/20

Katarzyna Panimasz,

Poznać przeszłość.

Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok

Liceum ogólnokształcące

i technikum

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

659/1/2013

wychowanie fizyczne

13-WFG-19/20

 

Program wychowania fizycznego. Szkoła ponadgimnazjalna. Barbara Murawska - program autorski

Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu.

 

 

 

 

wychowanie     do życia           w rodzinie

16-WDŻG-19/20

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Wędrując ku dorosłości”.

„Wychowanie do życia w rodzinie”

M.Ryś

Rubikon

270/01

podstawy dietetyki

21-PDG-19/20

Program przedmiotu uzupełniającego. Program autorski.

 

 

 

 

umysłowy fitness

22-UFG-19/20

Program przedmiotu uzupełniającego. Program autorski

 

 

 

 

ekonomia            w praktyce

23-EPG-19/20

Zmodyfikowany program nauczania przedmiotu Ekonomia w praktyce.

(autor: Agata Puścian)

 

 

 

 

zajęcia artystyczne

24-SZG-19/20

Projekty autorskie uczniów

w wybranej dziedzinie kultury

i sztuki.

 

 

 

 

 

Klasy trzecie (po gimnazjum)

 

PRZEDMIOT

NUMER

TYTUŁ PROGRAMU

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR

WYDAWNICTWO

NUMER DOPUSZCZENIA

j. polski

1-JPG-19/20

„Ponad słowami” Program nauczania dla zakresu podstawowego i rozszerzonego

„Ponad słowami”. Podręcznik

do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy

i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

Nowa Era

425/5/2014

j. angielski

2-JAG-19/20

 

Program nauczania języka angielskiego dla Liceum Ogólnokształcącego - IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla uczniów kontynuujących naukę - Pearson Central Europe

On Screen Upper-Intermediate (B2+)
Szkoła ponadgimnazjalna
IV etap edukacyjny. Podręcznik wieloletni

 

Longman Repetytorium Maturalne poziom podstawowy

 

 

 

 

Oxford Matura Trainer – poziom podstawowy (klasa 3c)

Jenny Dooley, Virginia Evans

 

 

 

 

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Beata Trapnell

 

Gregory J Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobieska, Joanna Sosnowska

Express Publishing

 

 

 

 

 

Pearson Education

 

 

 

 

 

Oxford University Press

 

692/3/2014/2016

 

 

 

 

 

948/3/2019

 

 

 

 

 

688/1/2014

 

 

 

 

Longman Repetytorium Maturalne poziom rozszerzony 

 

 

 

 

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy i rozszerzony.

 

Repetytorium dla uczniów liceów

i techników. Poziom rozszerzony

Marta Umińska,

Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,

Beata Trapnell

 

Marta Rosińska, Lynda Edwards, Marta Inglot

 

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Pearson Education

 

 

 

 

 

Macmillan Education

 

 

Macmillan Education

 

843/2017

 

 

 

 

 

931/2018

 

 

 

775/2016

 

j. niemiecki

3-JNG-19/20

Program nauczania jęz. niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

Motive Deutsch Neu 3 – poziom rozszerzony

A.D. Jarząbek,

D. Koper

Pearson

 

683/3/2014/2016

j. rosyjski

4-JRG-19/20

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy

„Вoт u му” 3

 

M.Wiatr-Kmieciak, S.Wujec

PWN

324/3/2011/Z1

j. francuski

5-JFG-19/20

Program nauczania

j. Francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym

i kontynuacyjnym, według nowych wytycznych podstawy programowej.

Mgr Magdalena Darmoń

„Le Nouveau Taxi 2”

 

G.Capelle, R.Menand

Hachette

141/2/2010

historia

6-H2G-19/20

Program nauczania do historii

dla zakresu rozszerzonego

liceum ogólnokształcącego

i technikum „Zrozumieć przeszłość”

Zrozumieć przeszłość.

 

Piotr Galik

Nowa Era

 

642/3/2014

matematyka

7-M2G-19/20

Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. - Dorota Ponczek.

„MATeMAtyka 3” Podręcznik

dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014/2016

„MATeMAtyka 3” Podręcznik

dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

W. Babiański,

L. Chańko,

J. Czarnowska,

J. Wesołowska

Nowa Era

378/3/2014/2016

fizyka

8-F2G-19/20

 

 

 

 

„Z fizyką w przyszłość”. Fizyka poziom rozszerzony

 

„Z fizyką w przyszłość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony” cz.2

 

„Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań ” Cz.2

 

 

„Zadania doświadczalne z fizyki – poziom maturalny” (nieobowiązkowe)

 B. Sagnowska, M. Fiałkowska, J. Salach

 

 

Agnieszka Bożek Katarzyna Nessing Jadwiga Salach

  

 

ZamKor

 

 

 

548/2/2013

 

chemia

 

9-CHG-19/20

To jest chemia

Program nauczania chemii

 w zakresie rozszerzonym

dla liceum ogólnokształcącego

 i technikum

 

 

 

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

 

 

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

528/2/2013

biologia

10-BG-19/20

„BIOLOGIA NA CZASIE” Program nauczania biologii

w zakresie rozszerzonym

dla szkół ponadgimnazjalnych; Wydawnictwo Nowa Era

„Biologia na czasie 3” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum, zakres rozszerzony

 

 

 

 

„Biologia na czasie 3 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony”

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

 

Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

564/3/2014

geografia

 11-GG-19/20

Program nauczania geografii

w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum – Oblicza geografii.

„Oblicza geografii 3 Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony”

R. Malarz,

M. Więckowski

Nowa Era

501/3/2014

informatyka

12-INFG-19/20

Program nauczania informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Grażyna Koba

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony.

Grażyna Koba

Migra

643/2013

wychowanie fizyczne

13-WFG-19/20

 

Program wychowania fizycznego. Szkoła ponadgimnazjalna. Barbara Murawska - program autorski

Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu

 

 

 

 

religia

14-RG-19/20

Program nr AZ-4-03/12: Żyć, aby wierzyć i kochać.

 

Kl. III liceum i IV technikum.

W bogactwie miłości.

 

Red. Ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak,

B. Nosek

Wydawnictwo Jedność

 

15-RG-19/20

Program do nauczania kościelnego religii ewangelickiej. Życie i wiara.

Podręcznik do nauczania kościelnego religii ewangelickiej. Życie i wiara.

E. Byrtek,

ks. D. Dawid,

ks. A. Korczago,

ks. P. Wobrych

Augustana

 

wychowanie do życia         w rodzinie

16-WDŻG-19/20

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Wędrując ku dorosłości”

„Wychowanie do życia w rodzinie”

M.Ryś

Rubikon

270/01

wiedza o społeczeństwie

17-WOSG-19/20

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

„Wiedza o społeczeństwie: seria „Odkrywamy na nowo. Zakres rozszerzony”

 

Z. Smutek,

J. Maleska

OPERON

488/2/2013/2016

przyroda

18-PRZG-19/20

E. Jakubowska, M. Kaczmarczyk, J. Mrzigod, E., M. Tur, Przyroda. Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych (program obejmuje zakres nauczania

w klasie drugiej i trzeciej)

Przyroda, cz. 1, cz. 2,  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technik.

M. Galikowski,

R. Hassa,

M. Kaczmarczyk,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod,

M. Więckowski,

Nowa Era

658/e/2013

historia                i społeczeństwo

19-HSPG-19/20

Katarzyna Panimasz, Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólnokształcące

i technikum

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii

i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

659/1/2013

etyka

20-ETG-19/20

Etyka. Zakres podstawowy

 „Etyka”

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski

Operon

408/2011