I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

0ferta zajęć pozalekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w  Węgrowie

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Imię
i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia/ Godzina

Miejsce

Iwona Bednarczyk

Przygotowanie do OLiJP

Czwartek 13.35–14.20

s. 36

Ewa Dmowska

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – poziom podstawowy (formuła 2022)

 

piątek 16.00–17.00

Platforma Microsoft Teams

Małgorzata Janiuk

Koło dziennikarskie

Piątek 11.50–12.35

s. 38  + praca na platformie Microsoft Teams

Magdalena Olszewska

Zajęcia przygotowujące do matury  z języka polskiego – poziom podstawowy (formuła 2022)

wtorek 8.55–9.40

s. 2

Katarzyna Sternicka

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – poziom rozszerzony(formuła 2022).

Przygotowanie do OLiJP

piątek 14.25–15. 10

s. 34

Sylwia Kur

Koło matematyczne

czwartek  8.55–9. 40

 

s. 37

Magdalena Trojanowska

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki – poziom podstawowy (formuła 2022)

środa 14.25–15.10

 

s. 3

Iwona Szczepanik

Koło matematyczne

wtorek 8.00–8.45

s. 31

Adriana Ajchel

Przygotowanie do Olimpiady

czwartek 8.00–8.45

s. 35/ Platforma Microsoft Teams

Magdalena Kruszewska

Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego – poziom rozszerzony(formuła 2022)

w zależności od potrzeb

Platforma Microsoft Teams

Joanna Częścik

Zajęcia przygotowujące do matury z języka francuskiego (formuła 2022)

piątek 8.55–9.40

s. 6

Iwona Połaska

Zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego – poziom podstawowy

(formuła 2022)

wtorek 14.25–15.10

s. 38

Wojciech Gerej

Zajęcia przygotowujące do matury z geografii – poziom rozszerzony

(formuła 2022)

piątek 14.25–15.10

 

s. 21

Teresa Gielewicz

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii – poziom rozszerzony

(formuła 2022)

w zależności od potrzeb

s. 4

Bogumiła Mazurek

Praca z uczniem zdolnym (przygotowanie do Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Technicznej, konkursów przedmiotowych)

termin ustalony indywidualnie z zainteresowanymi uczniami

s. 32

Bogumiła Mazurek

Zajęcia dodatkowe, uzupełniające dla klasy 1 politechnicznej

piątek 11.40–12.35

s. 32

Bogumiła Mazurek

Zajęcia z uczniami biorącymi udział w innowacji pedagogicznej Tajemnice Przyrody

w zależności od potrzeb

s. 32

Mariusz Szczupak

Zajęcia przygotowujące do matury z wiedzy o społeczeństwie – poziom rozszerzony

(formuła 2022),

Zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

czwartek 15.15–16.00

s. 12

Kinga Veit

Zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca Zawierucha

piątek 14.25–16.20

Sala gimnastyczna

Joanna Kowalczyk

Wolontariat

w zależności od potrzeb

Platforma Microsoft Teams