Projekt „Kulturowy Spichlerz”

Stowarzyszenie „Ogólniak” na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie realizowało projekt pn.: „Kulturowy Spichlerz”. Operacja wpisuje się w cel ogólny LSR Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy razem”: „Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców” i realizuje cel szczegółowy: „Zachowanie gospodarcze, wykorzystanie zasobów i tradycji kulturowych”. Projekt jest realizacją przedsięwzięcia LSR pn.: „Zasoby kulturowe”. Wartość dofinansowania projektu pn.: „Kulturowy Spichlerz” otrzymana za pośrednictwem Stowarzyszenia LGB „Bądźmy razem” wynosi 98 350,22zł.