Dziś piątek, 28 stycznia 2022r.
A - / A+

Aktualności

Spotkanie z projektantem gier
2022-01-27

W dniu 11 stycznia uczniowie klasy 1 pt i 2pt uczestniczyli w spotkaniu z Panem Maciejem Szcześnikiem, byłym projektantem gier wideo w CD Projekt RED i 11 bit studio, a aktualnie indie game developerem. Jest on również współtwórcą wszystkich części wielokrotnie nagradzanej gry “Wiedźmin” oraz wykładowcą akademickim. Podczas spotkania Pan Maciej Szcześnik opowiadał między innymi o tym, jak wyglądała jego praca w CD Projekt RED, jak zaczynał swoją przygodę z projektowaniem gier, co go zainspirowało do bycia projektantem gier. Prowadzący mówił również o tym, jak się tworzy gry i z czym to się wiąże.


Mikołaj Magnuski w zawodach II stopnia OM!
2022-01-25

Z radością informujemy, że uczeń klasy 3 politechnicznej Mikołaj Magnuski, wziąwszy udział w zawodach I stopnia, zakwalifikował się do zawodów II stopnia Olimpiady Matematycznej. Ten etap przyjmie postać dwudniowych zmagań. Każdego dnia zawodnicy będą mieć po pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań. Serdecznie gratulujemy Mikołajowi oraz opiekunowi – pani Grażynie Orzechowskiej! Życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!
Olimpiada Matematyczna to przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu matematyki. Jest najstarszą w Polsce olimpiadą przedmiotową – pierwszy raz odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Począwszy od 2009 olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.


Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym
2022-01-22

W Mistrzostwach Szkoły w tenisie stołowym (17.01.2022) dziewcząt i chłopców wzięło udział 51 osób (35 chłopców i 16 dziewcząt). W kategorii dziewcząt zwyciężyła Zuzanna Rudnicka (3pt) przed Pauliną Koszewską (3b) i Gabrielą Olędzką (3med). W kategorii chłopców 1 miejsce zajął Kamil Trojanowski (3a), drugie Maciej Wakulicz (3med), trzecie Bronisz Oskar (3med).


Lekcje cyfrowej geografii
2022-01-21

Uczniowie klasy Ibiz i IIbiz realizujący nauczanie geografii w zakresie rozszerzonym uczestniczyli on-line w dwu-modułowym wykładzie połączonym z prezentacją pt. „GIS – cyfrowa geografia. Najbliższa okolica na mapach cyfrowych” prowadzonym przez dr Wojciecha Pokojskiego – adiunkta w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy moduł zajęć odbył się 15 grudnia 2021 r., a jego celem było poznanie podstawowych zasobów, funkcji i zastosowania Systemów In-formacji Geograficznej (anglojęzyczny skrót GIS) w praktyce szkolnej i życiu codziennym. Uczniowie mieli możliwość wykonania zadania domowego polegającego na zobrazowaniu wybranego obszaru w postaci e-map, np. okolicy swojego miejsca zamieszkania, przy wykorzystaniu zasobów wskazanych serwisów internetowych. Drugi moduł zajęć miał miejsce 13 stycznia br. i dotyczył przykładów zastosowania i wykorzystywania interaktywnych map stanowiących zasoby GIS wykonanych różnymi metodami, w tym metodą laserowego skanowania 3D powierzchni terenu i sposobów prezentacji uzyskanych wyników na mapach elektronicznych i numerycznych modelach terenu. Wszyscy uświadomiliśmy sobie, jak duże bogactwo różnorodnych zasobów kryje GIS i jak w praktyczny sposób można niektóre z nich wykorzystać w ramach zajęć edukacyjnych i w życiu codziennym. Zdobyta wiedza i umiejętności dotyczące czytania i analizy map cyfrowych na pewno pomogą nam w przygotowaniu się do czekającego nas w przyszłości egzaminu maturalnego z geografii. Bardzo dziękujemy prowadzącemu za poświęcony czas na przygotowanie i przeprowadzenie tych zajęć.


II stopień LII edycji OLiJP!
2022-01-18

Z radością informujemy, że cztery uczennice naszej szkoły: Patrycja Skibińska z klasy 3d, Dominika Zalewska z klasy 3 humanistycznej, Weronika Skibniewska z klasy 3 humanistycznej oraz Julia Dropia z klasy 2 humanistycznej zakwalifikowały się do zawodów II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wszystkie napisały prace związane z tematem: „Średniowiecze – „wieki ciemne” czy czas metafizycznej refleksji nad światem i człowiekiem?” Opiekunkami uczennic są nauczyciele języka polskiego: Iwona Bednarczyk, Katarzyna Sternicka oraz Magdalena Olszewska. Gratulujemy uczennicom i opiekunom!
Życzymy powodzenia w okręgowych zawodach II stopnia, które zostaną przeprowadzone drogą zdalną!


SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej
2021-12-28

Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Węgrowskiego, służy wprowadzeniu w życie założeń tego modelu na zasadzie pilotażu.

Pojęcie edukacji włączającej rozumiane jest tu jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, które ma na celu zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Główne cele funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą obejmują:
1)przygotowanie placówek specjalnych do nowej roli w zakresie wdrażania edukacji włączającej
2)zwiększenie efektywności działań na rzecz dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wykorzystanie zasobów i potencjału kadry placówek specjalnych 3)poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą, klasą zróżnicowaną
4)wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w celu tworzenia lokalnych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą według założeń modelu ma stanowić ważne ogniwo w systemie kształcenia oraz działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Informacje na temat realizacji projektu oraz zaplanowanych do osiągnięcia efektów można znaleźć na stronie internetowej SOSW w Węgrowie: www.sosw.wegrow.pl (zakładka SCWEW).

Dane kontaktowe:
tel. 257920161
adres e-mail: scwew.wegrow@wp.pl

Projekt
2021-12-21
Czytano: 109 razy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie prowadzi Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą Powiat Węgrowski otrzymał grant na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Działania związane z tworzeniem i prowadzeniem SCWEW wdraża Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Ramy czasowe przedsięwzięcia obejmują okres od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
Główny cel przedsięwzięcia: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Wysokość grantu: 996094,46 złotych.

wiecej

Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce
2021-12-14
W mistrzostwach szkoły w piłce koszykowej dziewcząt zwyciężyła klasa 3pt.

Jesienny spacer 2hum do pomnika powstańców
2021-11-25

Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szybkich
2021-11-23

Uczniowie naszej szkoły zajęli 12 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich w Warszawie. Drużyna wystąpiła w składzie: Jakub Żurawicki, Katarzyna Kodym, Marcin Boczkowski , Aleksandra Żurawicka . W klasyfikacji indywidualnej najlepszy z naszych reprezentantów Jakub Żurawicki uplasował się na 6 miejscu. Gratulujemy!


 Wyswietlono: od 1 do 10 wiadomości z  845     wiecej >>

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski