I LO Węgrów Godło RP
„Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą”.
A. Mickiewicz

Przygotowania do konferencji inaugurującej projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” W styczniu 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie rozpoczęto realizację drugiego etapu projektu. Jednym z ważnych przedsięwzięć zaplanowanych w tym okresie jest organizacja konferencji inaugurującej działanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem konferencji. Odbędzie się ona w dniu 29.03.2022 r. W programie znajdą się ciekawe wystąpienia prelegentów, treści dotyczące założeń edukacji włączającej, modelu SCWEW oraz zrealizowanych i zaplanowanych na kolejne miesiące działań Centrum. Wkrótce zostaną opublikowane dokładne informacje dotyczące organizacji konferencji, prelegentów i szczegółowy program. Zespół SCWEW ma nadzieję, że konferencja przyczyni się do popularyzacji edukacji włączającej w środowisku lokalnym.


Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”