Kulturalne podróże w czasie

Skończyliśmy realizację projektu Stowarzyszenia Ogólniak pod nazwą „Kulturalne podróże w czasie” Jego organizację sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Prawie 170 uczniów I LO w Węgrowie  (byli to uczniowie z każdego poziomu kształcenia) wzięło udział w bogatym programie projektu w okresie od października do marca bieżącego roku szkolnego. Młodzież uczestniczyła w dwóch koncertach, siedmiu lekcjach muzealnych, […]

Wyszkowskie dyktando

Dnia 3 kwietnia 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza      w Węgrowie odbył się etap powiatowy XXI edycji Konkursu Ortograficznego „Wyszkowskie Dyktando”, nad którym patronat pełniła Starosta Węgrowski pani Ewa Besztaj. Do tego etapu przystąpiło 17 uczniów  ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu węgrowskiego. I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii w finale wojewódzkim […]

Moja wolność finansowa

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch ciekawych warsztatach realizowanych w ramach projektu „Moja wolność finansowa”.  Pierwsze warsztaty dotyczyły racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, a drugie poświęcone były oszczędzaniu i inwestowaniu. Oba spotkania poprowadziła niesamowita osoba, pani Beata Izdebska, coach personalny i mediator. Projekt dofinansowany przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Kierunek Sukces”.

Kulturalne podróże w czasie

W ramach projektu „Kulturalne podróże w czasie” uczniowie klas trzecich I LO w Węgrowie udali się już w ostatnią podróż, tym razem młodopolską, podczas której mieli okazję zapoznać się z imponującymi zbiorami Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Pod kierunkiem przewodników zwiedzili dwie ekspozycje muzealne zlokalizowane na płockiej starówce i podczas lekcji muzealnych poznali wyróżniki stylu secesyjnego […]

Światowy Dzień Zespołu Downa w ILO

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto obchodzone corocznie 21 marca z inicjatywyEuropejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Data obchodów nie jest przypadkowa – dzień 21marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się równieżz istotą zaburzenia – trisomią 21 chromosomu. Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy,których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowaniepraw i dobra ludzi […]

Dzień dawcy szpiku

Środa 21.03.2023 r. była w naszej szkole Dniem Dawcy Szpiku. Już poraz 8 zorganizowaliśmy tę akcję pn.”Nowe życie w wyniku oddawaniaszpiku”. Od kilku lat współpracujemy z Fundacją DKMS POLSKA orazogólnopolską bazą potencjalnych dawców szpiku POLTRANSPLANT. W tejedycji zrekrutowaliśmy nowych 8 potencjalnych dawców szpiku. W sumiezatem polskie rejestry bazy potencjalnych dawców szpiku powiększyły się o523 osoby […]

Zakład karny

W poniedziałek 13 marca uczniowie klasy 4 politechnicznej oraz 4 medycznej uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych w ramach realizacji projektu: „Więzienie – stracony czas”.Służba więzienna przez takie przedsięwzięcie zachęca młodych ludzi do funkcjonowaniaw społeczeństwie w sposób zgodny z prawem, a także podnosi świadomość w obszarzeprzestępczości osób nieletnich. W ramach zajęć młodzież miała możliwość zwiedzenia części terenuzakładu karnego oraz obejrzenia filmu.  Młodzieży towarzyszyli […]

Seminarium Kopernikańskie

W dniu 3 marca grupa uczniów realizujących rozszerzenie z fizyki wzięła udział w Seminarium Kopernikańskim, przygotowanym przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Program Seminarium był niezwykle bogaty i ciekawy. Odbyły się wykłady: „Mikołaj Kopernik – astronom po godzinach”, dr hab. Anna Wawrzaszek, prof. PAN, Centrum Badan Kosmicznych, PAN, Warszawa „Życie w kosmicznym bezkresie”, prof. […]

Konkurs przyrodniczy

W dniu 23 marca, na trzeciej godzinie lekcyjnej odbędzie się druga edycja szkolnego konkursu przyrodniczego „Przyroda – szanuję, bo rozumiem!”. Konkurs składa się z 40 pytań, po 10 z każdego przedmiotu przyrodniczego, czyli z biologii, chemii geografii i fizyki. Zagadnienia konkursowe nie wychodzą poza program podstawy programowej dla liceum z przedmiotów przyrodniczych. Zainteresowani uczniowie mogą […]