DYREKCJA

Dyrektor – Ewa Dmowska
Wicedyrektor – Iwona Bednarczyk

NAUCZYCIELE

Nauczyciele języka polskiego


Elżbieta Topolińska
Iwona Bednarczyk
Ewa Dmowska
Małgorzata Janiuk
Joanna Kowalczyk
Magdalena Olszewska
Katarzyna Sternicka


Nauczyciele języka angielskiego

Adrianna Ajchel-Morawska
Daniel Cichocki
Aleksandra Iwaneczko
Magdalena Kruszewska
Aldona Marcinowska
Katarzyna Jurkowska


Nauczyciele języka francuskiego

Joanna Częścik

Nauczyciele języka hiszpańskiego

Joanna Częścik

Nauczyciele języka niemieckiego

Kamila Przybyszewska

Nauczyciel języka rosyjskiego

Agnieszka Knecht

Nauczyciele historii

Radosław Jóźwiak
Tomasz Roguski
Paweł Wyszogrodzki

Nauczyciel wos-u

Małgorzata Janiuk
Mariusz Szczupak

Wojciech Banaś

Nauczyciel muzyki

Joanna Gomułka

Nauczyciele geografii

Wojciech Gerej
Wojciech Banaś


Nauczyciele matematyki

Sylwia Kur
Magdalena Trojanowska
Iwona Szczepanik
Edyta Szczęśniak

Nauczyciele fizyki

Magdalena Mamrot
Bogumiła Mazurek
Małgorzata Wyszomierska

Nauczyciele informatyki

Piotr Jastrzębski
Agata PuścianNauczyciele biologii

Bożena Adaśko
Monika Gielewicz

Barbara Murawska

Nauczyciele chemii

Magdalena Mamrot
Beata Suchodolska


Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Agata Puścian

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Hubert Rybak

Nauczyciele wf-u

Dariusz Jaszczur
Barbara Murawska
Tomasz Roguski
Kinga Veit
Grzegorz Wieczorek
Tomasz Wieczorek

Nauczyciele religii

Krzysztof Janiuk
Joanna Kowalczyk
ksiądz Mariusz Szymaniuk

Mateusz Roguski

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


Bożena Adaśko


Nauczyciel bibliotekarz


Urszula Roguska

Pedagog szkolny

Monika Marczak

Psycholog

Aleksandra Zawadzka

Logopeda

Ewa Dmowska
Magdalena Olszewska