Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice/ Opiekunowie Prawni,

Przypominamy, że kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30×42 mm).

Dokumenty przyjmuje komisja rekrutacyjna do 26 lipca 2023 r. (środa) w godz. 9.00–15.00.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Edyta Szczęśniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *