Dziś wtorek, 30 listopada 2021r.
A - / A+

Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrekcja i nauczyciele

DYREKCJA

Dyrektor - Ewa Dmowska
Wicedyrektor - Iwona Bednarczyk

NAUCZYCIELE

Nauczyciele języka polskiego


Iwona Bednarczyk
Ewa Dmowska
Małgorzata Janiuk
Joanna Kowalczyk
Magdalena Olszewska
Katarzyna Sternicka

Nauczyciele języka angielskiego

Adrianna Ajchel
Daniel Cichocki
Aleksandra Iwaneczko
Magdalena Kruszewska
Aldona Marcinowska
Elwira Szymańska

Nauczyciele języka francuskiego

Joanna Częścik

Nauczyciele języka hiszpańskiego

Joanna Częścik

Nauczyciele języka niemieckiego

Iwona Połaska

Nauczyciel języka rosyjskiego

Agnieszka Knecht

Nauczyciele historii

Radosław Jóźwiak
Tomasz Roguski
Paweł Wyszogrodzki

Nauczyciel wos-u

Małgorzata Janiuk
Mariusz Szczupak

Nauczyciele plastyki i muzyki

Natalia Matczuk

Nauczyciele geografii

Wojciech Gerej
Wojciech Banaś


Nauczyciele matematyki

Sylwia Kur
Magdalena Trojanowska
Graşyna Orzechowska
Iwona Szczepanik
Edyta Szczęśniak

Nauczyciele fizyki

Magdalena Mamrot
Bogumiła Mazurek
Małgorzata Wyszomierska

Nauczyciele informatyki

Bożena Adaśko

Piotr Jastrzębski

Agata Puścian

Nauczyciele biologii

Bożena Adaśko
Teresa Gielewicz

Nauczyciele chemii

Magdalena Mamrot
Beata Suchodolska
Irena Wodkowska

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Agata Puścian

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Agnieszka Grodzka

Nauczyciele wf-u

Dariusz Jaszczur
Barbara Murawska
Tomasz Roguski
Kinga Veit
Grzegorz Wieczorek
Tomasz Wieczorek

Nauczyciele religii

Krzysztof Janiuk
Joanna Kowalczyk
ksiądz Wojciech Wysocki

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


Bożena Adaśko


Nauczyciel bibliotekarz

Krzysztof Janiuk
Agnieszka Grodzka
Urszula Roguska

Pedagog szkolny

Monika Sulińska-Bieńkowska

Logopeda

Ewa Dmowska
Anna Wąsowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski