Dziś wtorek, 27 października 2020r.
A - / A+

Aktualności

SZKOŁA z DUCHEM CZASU
2020-05-29

Okres pandemii przerwał realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Do uczestnictwa w zajęciach uczniowie powrócą wraz z powrotem do szkoły. Okres przestoju w zajęciach nie oznacza jednak, że nic w projekcie się nie dzieje. W ramach projektu doposażyliśmy pracownię matematyczną, geograficzną i fizyczną, a pracownia chemiczna stała się nowoczesnym laboratorium międzyszkolnym. Za środki projektowe zakupiliśmy 32 laptopy wraz z oprogramowaniem do pracowni mobilnych, rzutniki, tablice multimedialne i inny sprzęt do nowoczesnej edukacji. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 787 437,37 zł. Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK jest gotowy do użycia, czeka na Was, drodzy Uczniowie Mickiewicza!


REKRUTACJA
2020-05-22

Decyzją organu prowadzącego I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie będzie prowadziło nabór na rok szkolny 2020/2021 w formie elektronicznej. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na stronie szkoły oraz FB.


Oferta na rok szkolny 2020/21
2020-05-12

Oferta na rok szkolny 2020/21
2020-05-10

Oferta na rok szkolny 2020/21
2020-05-09

Oferta na rok szkolny 2020/21
2020-05-08

Rekrutacja
2020-05-02

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
2020-05-01

Magdalena Strupiechowska, uczennica klasy drugiej biznesowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie, uzyskała tytuł finalisty w tegorocznej jubileuszowej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tym samym Magda, choć uczy się dopiero w klasie drugiej, zapewniła sobie zwolnienie z matury z języka polskiego i 100-procentowy wynik w części ustnej oraz pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym! Oddajmy głos Magdzie, która tak relacjonuje swoje uczestnictwo w Olimpiadzie:
"Udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego uważam za cenne i ciekawe doświadczenie. Wymagał ode mnie dużo pracy i poświęcenia, jednak dzięki wyrozumiałości nauczycieli mogłam, pod opieką pani prof. Ewy Dmowskiej, w pełni skupić się na przygotowaniach. Pracę na etap szkolny zaczęłam pisać w listopadzie. Wybrałam temat „Poeta jako „homo imaginativus”. Kategoria wyobraźni w poezji polskiej epoki renesansu i baroku”. Etap okręgowy składał się z testu językowego i pracy pisemnej. W ustnej części egzaminu obroniłam pracę z etapu szkolnego. Proces przygotowań był bardzo pracochłonny, jednak zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego było z pewnością tego warte."
Serdeczne gratulacje dla Magdaleny Strupiechowskiej i opiekuna – p. prof. Ewy Dmowskiej! Życzymy dalszych sukcesów!


Konkurs Fizyczny "Eureka"
2020-04-25
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Eureka” W Konkursie Fizycznym "EUREKA" udziało wzięło 13 uczniów. 8 uczniów otrzymało wyróżnienia uzyskując 26
i więcej punktów na 38 możliwych!
Najwyższe wyniki w kategorii juniorów (klasy pierwsze):
Patrycja Michalska -30 pkt
Kamil Trojanowski -29 pkt
Marcin Włoga – 29 pkt
Klasy 2 i 3:
Michał Dżbik -30 pkt
Piotr Kodym – 29 pkt
Kacper Supeł -29 pkt
GRATULUJEMY !

Rok 2020 – Rok Fizyki
2020-04-25

100 lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Rok Polskich Fizyków "Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki jest uhonorowaniem polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Fizyki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne. Zainteresowanie fizyką, niezwykle ciekawą nauką eksperymentalną, przekłada się na wzrost umiejętności w tym zakresie kolejnych pokoleń. Podejmowana działalność naukowa i zawodowa w tym obszarze jest szczególnie ważna w czasie budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy"
Przyłączając się do obchodów Roku Fizyki, ogłaszamy szkolny konkurs w kategoriach:
1. "Fotografujemy zjawiska fizyczne"
Wykonaj zdjęcie zjawiska fizycznego (lub serię zdjęć dotyczących jednego zjawiska) i napisz interpretację fizyczną tego zjawiska Fotografie należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej. Każde zdjęcie powinno mieć wklejony tytuł, imię i nazwisko autora. Liczba zdjęć nie może przekraczać 5. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza zgodę na jego używanie, w tym na opublikowanie zdjęć na stronach WWW szkoły.
2. "Fizyka na wesoło"
Zaprojektuj i wykonaj plakat odnoszący się do tematyki związanej z fizyką lub astronomią.
3. "Fizyka w limerykach"
Napisz limeryk na temat fizyki.
Prace należy składać do p. Bogumiły Mazurek, do 30 października 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.


 Wyswietlono: od 11 do 20 wiadomości z  768    << powrót    wiecej >>

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski