Loading
Dziś sobota, 20 października 2018r.
A - / A+

Aktualności

Kulturowy spichlerz
2018-09-26

Stowarzyszenie „Ogólniak” na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie realizuje projekt pn.: „Kulturowy Spichlerz”. Operacja wpisuje się w cel ogólny LSR Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy razem”: „Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców” i realizuje cel szczegółowy: „Zachowanie gospodarcze, wykorzystanie zasobów i tradycji kulturowych”. Projekt jest realizacją przedsięwzięcia LSR pn.: „Zasoby kulturowe”.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 r. Jedno z zadań już zostało zrealizowane: wyposażenie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Zawierucha” w oryginalne łowickie stroje ludowe i buty do tańca ludowego. Aktualnie młodzież podczas warsztatów uczy się tańca ludowego pod okiem instruktora i z towarzyszeniem muzyki ludowej wykonywanej na żywo przez akompaniującego muzyka.
Wartość dofinansowania projektu pn.: „Kulturowy Spichlerz ” otrzymana za pośrednictwem Stowarzyszenia LGB „Bądźmy razem” wynosi 98 350,22zł.


Biegi Przełajowe
2018-09-25

W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się 21 września nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. I tak:
Dziewczęta
I miejsce - Szcześnik Gabriela 1D
III miejsce - Siennicka Sylwia 3D
V miejsce - Chruścicka Ola 2D
VI miejsce - Zalewska Angelika 3D
Chłopcy
I miejsce - Dżbik Michał 2A
II miejsce - Dobosz Michał 2A


Zaproszenie
2018-09-10

My już wiemy jak można pomóc. Przyłącz się do nas!
2018-09-06

#KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek.
Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.
Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem akcji jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.
https://www.youtube.com/watch?v=CO8dKdEnAL4


Zebranie z rodzicami
2018-09-06

Zapraszamy wszystkich Rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z Wychowawcami, które odbędą się w czwartek 13 września o godz.16:30 w salach według przydziału:

klasa Wychowawca nr sali
1A(politechniczna)p. Iwona Szczepanik31
1B1(biznesowa1)p. Paweł Wyszogrodzki23
1B2(biznesowa2)p. Agnieszka Grodzka2
1C(humanistyczna)p. Joanna Częścik3
1D(medyczna)p. Magdalena Mamrot30
2A p. Tomasz Roguski 22
2B p. Edyta Szczęśniak 11
2D p. Agata Puścian 19
2E p. Iwona Połaska 39
3A p. Teresa Gielewicz 4
3B Spotkanie w innym terminie 12
3C Spotkanie w innym terminie 24
3D p. Joanna Kowalczyk 18
3E Spotkanie w innym terminie 34

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA WYSTAWY PLENEROWEJ
2018-09-05

Serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli, absolwentów Szkoły oraz wszystkich zainteresowanych na uroczystość otwarcia okolicznościowej wystawy plenerowej poświęconej 100-leciu Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie, która odbędzie się na Rynku Mariackim w najbliższy poniedziałek 10 września 2018 r. o godzinie 17.00. Wystawę będzie można oglądać do końca września b.r.


Rozpoczęcie roku szkolnego
2018-08-31

Drodzy Uczniowie!
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 03.09.2018r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej budynku I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie. Msza święta o godz. 8:00 w Bazylice Mniejszej w Węgrowie.


Podręczniki
2018-07-13

Uczniów nowo przyjętych informujemy, że obowiązujący ich wykaz podręczników nie zmienił się w stosunku do ubiegłorocznego. Wykaz podręczników znajduje się w zakładce Dla Uczniów -> Podręczniki. Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych.


Is Węgrów an attractive tourist destination?
2018-07-11

Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka”.
Weronika Wąsowska - Is Węgrów an attractive tourist destination? Why?


Pani profesor Jadwiga Bobińska
2018-07-06

Pani profesor Jadwiga Bobińska była długoletnią nauczycielką wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Pracę w naszej szkole rozpoczęła 1 września 1953 roku. Po trzydziestu latach pracy w liceum, w roku 1983, przeszła na zasłużoną emeryturę. Od roku 1964 do roku 1973 była kierownikiem internatu przy Liceum Ogólnokształcącym. Przez dwa lata pełniła też obowiązki wizytatora metodyka przedmiotowego o specjalności przysposobienie obronne. Ze wszystkich powierzonych obowiązków wywiązywała się wzorowo. Była pracownikiem sumiennym i zdyscyplinowanym, a w pracy dydaktyczno-wychowawczej osiągała bardzo dobre wyniki. Stosowała nowoczesne metody nauczania. Jej uczniowie zdobywali czołowe miejsca w imprezach sportowych i zawodach przedmiotowych. Była również organizatorem wielu wydarzeń popularyzujących wśród młodzieży aktywność fizyczną i sporty obronne.
Za solidnie wykonywaną pracę pani profesor Jadwiga Bobińska była wielokrotnie odznaczana. W 1968 roku otrzymała Złotą Odznakę „Za zasługi dla województwa warszawskiego”, w 1970 roku – Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dwa lata później otrzymała brązowy Medal za „Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Brązową Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”. Posiadała również Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża. Cieszyła się szacunkiem grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej.
Dziękujemy Pani profesor za trud pracy i troskę o dobre imię szkoły. Dziękujemy za przekazywanie wiedzy, stwarzanie przyjaznych warunków edukacyjnych oraz kształtowanie charakterów i umysłów młodzieży naszej szkoły. Pozostanie Pani na zawsze w naszej pamięci.
Niech Pani Profesor spoczywa w pokoju!


 Wyswietlono: od 11 do 20 wiadomości z  644    << powrót    wiecej >>

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski