Dziś czwartek, 3 grudnia 2020r.
A - / A+

 

wychowawca: Kinga Veit

 

Zdjcie klasy

Lp.

Nazwisko i  imi

1.      

Chabiera Micha Adam

2.      

Chrupek Karolina

3.      

Cienkowski Maciej

4.      

Gajewski Damian Kamil

5.      

Gazka ukasz

6.      

Gierowski Adrian

7.      

Giers Anna Kamila

8.      

Giziski Przemysaw Pawe

9.      

Kowalczyk Sylwia

10.  

Krynicka Aleksandra

11.

Krynicka Jolanta

12.

Kurek Olga

13.

Lipka Klaudia

14.   

asek Sylwia

15. 

Mieszaa Robert

16. 

Mynarz Marlena

17.  

Niedwied Patryk Mateusz

18.     

Odowska Martyna

19.   

Poawska Magdalena

20.   

Popowski Sebastian

21.    

Putkowski Karol

22.   

Rostek Justyna

23.  

Rusjan Justyna

24.  

ledziewski Piotr

25.   

Wsowska Olga

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski