Dziś czwartek, 24 września 2020r.
A - / A+

III matematyczno - geograficzna

 

wychowawca: mgr Wojciech Gerej

 

Zdjcie klasy

Bogucka Marta

Chomyska Olga

Domaa ukasz

Gers Mateusz

Glinka Agnieszka

Gral Ewa

Jabonowska Karolina

Jaczewska Agata

Jaszczur Katarzyna

Kamut Mateusz

Karczewski Bartosz

Kobus Monika

Kodym Krzysztof

Kosior Paulina

Kowalczyk Wioleta

Krzycka Anna

Kupiec Ewelina

Kwiatkowska Katarzyna

Lipka-Chudzik Elbieta

yka ukasz

Misek Rafa

Poawski Pawe

Roguski Piotr

Ruda Katarzyna

Sielski Kamil

Skaryski Mariusz

elazowska Paulina

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski