Dziś piątek, 17 września 2021r.
A - / A+

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty
2021-06-07

Powiat Węgrowski/ I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku.
Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia będzie realizowane poniżej ustawowego progu 130.000 zł. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie do złożenia oferty
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3a. Projekt umowy
Załącznik nr 3b. Projekt umowy
Załącznik nr 3c. Projekt umowy
Klauzula informacyjna RODO
OŚWIADCZENIE

...powrót

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 3
07-100 Węgrów
tel./fax:(0 25) 792 44 24
e-mail: lo_weg@poczta.onet.pl
created by: Paweł Piotrowski